burger icon
Înapoi la joburi
27 august 2021
Republica Moldova
Angajare

Concurs privind ocuparea funcției de Avocat al Poporului (Ombudsman)

Adresa Municipiul Chișinău

Tipul de angajare Permanent

Domenii de expertiză Drepturile omului

Orele de lucru Full time

Locul de munca În oficiu

Limbi vorbite Română

Candidatul la funcția de Avocat al Poporului trebuie să întrunească următoarele condiții:

a) este cetățean al Republicii Moldova;
b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;
c) deține diplomă de licență sau echivalentul acesteia;
d) are o vechime în muncă de cel puțin 10 ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului;
e) se bucură de o reputație ireproșabilă;
f) cunoaște limba de stat;
g) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție;
h) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni sau a fost absolvită de răspundere penală printr-un act de amnistie sau de grațiere;
i) nu a fost concediată sau eliberată din funcție din motive imputabile;
j) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

În perioada 24 august – 15 septembrie 2021 (inclusiv) candidații pot depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de participare la concurs.

Mai multe detalii privind conținutul dosarului de aplicare și contactele persoanelor resaponsabile de recepționarea dosarelor pot fi găsite aici: 

http://www.parlament.md/Actualitate/Concursuripublice/tabid/248/ContentId/6309/Page/0/language/ro-RO/Default.aspx?fbclid=IwAR3RcH0_1jHaQ0iJZTiPb7Drw78frGFjk0pMOSONSkHWB7grdytBTAtuti4

burger icon